پست سریع به ایران

شرکت پست سریع بین المللی گلوبکس با ارایه خدمات پستی سریع و مطمئن، مرسولات پستی ارزشمند شما را (اعم از مدارک، دارو، بسته های کادویی ) با درنظرگرفتن کلیه قوانین بین المللی و استاندارد های لازم  به درب منزل گیرنده بر عهده می گیرد. با بهره گیری از سیستم رهگیری اینترنتی این امکان را دارید تا در هرلحظه مسیر حرکت بسته پستی خود را پیگیری نمایید.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +1 310 441 9998 , +1 310 776 6333 +1 949 444 9900
Fax: +1 310 234 9214
1388 Westwood Boulevard, Suite 201
Los Angeles, CA 90024